Om zorggegevens veilig en betrouwbaar te kunnen delen is een duurzaam informatiestelsel voor de zorg nodig. Het Informatieberaad Zorg is opgericht om afspraken, standaarden en voorzieningen te maken voor dit informatiestelsel. Dit doet het Informatieberaad aan de hand van vier richtlijnen, ‘outcomedoelen’ genaamd:

Samen werken we aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg.

Erik Gerritsen ( VWS) over het Informatieberaad

(Beeldtitel: Informatieberaad. Erik Gerritsen:)

INLEIDENDE MUZIEK

ERIK GERRITSEN: Er is een duurzaam informatiestelsel in de zorg in Nederland nodig om de zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken zodat die van de wachtkamer naar de huiskamer kan zodat koude ICT kan worden ingezet voor warme zorg.
Uiteindelijk gaat het er in essentie om dat je de baas wordt over je eigen gezondheid.
Om deze mooie doelen te bereiken, hebben we een florerend ecosysteem nodig.
En om dat voor elkaar te krijgen, zijn er twee dingen belangrijk.
Een goed klimaat en vruchtbare grond.
En het Informatieberaad is vooral belangrijk voor het creëren van die vruchtbare grond.
En dan heb je het over standaardisatie zodat gegevens kunnen worden uitgewisseld en veilige toegang, authenticatie en identificatie.
En daar maakt dat Informatieberaad, gezaghebbenden zelf bindende afspraken over, door iedereen die maar wat te zeggen heeft in het zorgveld bij elkaar te brengen en afspraken met mekaar te maken over welke standaarden het zijn, hoe we ze gaan implementeren en hoe we mekaar ook aan de afspraken gaan houden.
De ambitie van dat Informatieberaad hebben we, ook om focus te krijgen vastgelegd in vier outcome-doelstellingen die allemaal zo om en nabij 2020 gerealiseerd moeten worden.
De eerste gaat over medicatie-overdracht.
Dat elke keer als een professional nieuwe medicijnen verstrekt, dat hij dat doet op basis van een compleet en volledig en betrouwbaar overzicht.
De tweede gaat over patiënt centraal.
Dat de patiënt te allen tijde beschikt over zijn eigen gegevens uit al die verschillende systemen en ook zelf kan bepalen met wie hij die gegevens deelt. De derde gaat over overdracht.
Als je van de ene zorgverlener naar de andere gaat, dat de zorgverleners ervoor zorgen dat betrouwbaar en al die informatie wordt overgedragen naar de volgende.
En de laatste gaat over eenmalig vastleggen van gegevens en hergebruik voor allerlei doeleinden, zodat we ook nog een keer een grote bijdrage leveren aan het verminderen van administratieve lasten voor de professionals.

(Beeldtekst: www.informatieberaadzorg.nl. Samenwerken aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Daaronder staat het logo van het Informatieberaad.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT