24 januari Samenwerken in de keten

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Om de zorg toekomstbestending te maken is goede samenwerking belangrijker dan ooit. De coronacrisis maakt dit duidelijk zichtbaar. Maar ook door de sterk stijgende vraag naar zorg als gevolg van de vergrijzing, is het anders organiseren van zorg noodzakelijk. Dat kan alleen als alle partijen in de zorg samenwerken.

Maar hoe organiseer je samenwerking op regionaal niveau? Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden laten we zien hoe samenwerking in de regio is georganiseerd rondom kwetsbare ouderen en chronisch zieken.