13 september NEN-Congres 'samen vooruit met Wegiz’

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Muntgebouw Utrecht

Leidseweg 90

3531 BG Utrecht

Welke invloed heeft de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) op het zorgveld? Hoe verloopt het proces van het ontwikkelen van NEN-normen en hoe kunt u meedenken en daar een bijdrage aan leveren? Tijdens het congres wordt de Wegiz vanuit verschillende invalshoeken besproken. Naast het ministerie van VWS, komen partijen, die betrokken die zijn bij de ontwikkeling van normen en het certificatieproces, aan het woord.