Presentaties tijdens de Meet up 26 juni

Op deze pagina kunt u alle (aangeleverde) presentaties downloaden van de Meet up van 26 juni 2017.

Ochtendsessies 11.00 - 11.45 uur (en sessies die langer doorliepen)

 • Big Data: Een strategische keuze voor onzekerheid
  Pluryn: Thomas Geelkerken
 • Zorginformatiebouwstenen
  Nictiz: Michiel Sprenger en Fred Smeele
 • (Waarom) Voldoet u aan NEN 7510?
  NEN: Robert van Vianen, Julien Spronck & Henry Dwars
 • De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain
  Zorginstituut Nederland: Idius Felix en Jeroen van Mechelen
 • SBR: slim sturen en verantwoorden
  Logius-SBR: Eveline Karper & Lucas Swennen
 • Duurzame dossiervoering - Hoe voer je het in?
  AMC: Ronald Cornet
 • De medische overdracht van het ziekenhuis naar VVT-instellingen
  Ziekenhuis ZGT: Beatka Haselbekke-Hovancova
 • Continua; moving towards personal connected health
  Personal Connected Health Alliance: Michael Strübin
 • Duurzaam informatiedelen in de zorg, een live demo. Live IHE Interoperabiliteit demonstraties (verschillende sessies gedurende de dag)
  IHE Nederland: Robert Breas & Bas van Vliet
 • NIVEL Zorgregistraties; Vertrouwen is de basis voor een lerend zorgsysteem
  NIVEL: Robert Verheij & Rodrigo Davids
 • Gedeelde informatievoorziening
  Oracle: Loek Hassing & Edwin van Leeuwen (zie ook white paper over veilig delen van informatie in de zorg)
 • Domotica: De keuze is reuze
  NCT groep: Ahmed El Dakkak & Chantal van Dongen
 • Patiënten Forum Miner
  Patiëntenplatform Sarcomen: Gerard van Oortmerssen

Vroege middagsessies 12.00 - 12.45 uur

 • Big data: Hype of logisch vervolg in ontwikkeling van statistische informatievoorziening voor de zorg?
  CBS: May Offermans
 • Vertrouwen versterken in digitale uitwisseling - Hoe werkt dat?
  TNO, PBLQ, Nictiz: Merel Ooms, Nina van Loon, Jaco van Duivenboden
 • Samenwerken loont; De Bijnier app levert het bewijs
  BijnierNet: Johan Beun
 • Serious gaming ten behoeve van eenduidige en eenmalig vastleggen van zorginformatie
  Registratie aan de bron: Joyce Simons
 • eHealth over de grens
  Nictiz: Michiel Sprenger & Merik Seven
 • Innovatieve mapping
  HL7 Nederland: Bert Kabbes en Zorginstituut Nederland: Peter Snaterse
 • Eenheid van taal
  Nictiz: Pim Volkert en RIVM: Coen van Gool
 • OLVG on FHIR
  OLVG: Bouke de Boer
 • Overdracht tussen ziekenhuizen, geen sinecure
  HollandPTC / Vital Innovators: Mark de Lange
 • Sectorplan Informatievoorziening zorgprocessen in de VVT in wording
  ActiZ: Annemiek Mulder & Ruud Zondervan
 • Simulatieomgeving toekomstige iWLz
  Zorginstituut Nederland: Cristian Gonzalez van Aken

Middagsessies 13.00 - 13.45 uur

 • Digitale vaardigheden voor zorgprofessionals
  HAN Kenniscentrum Publieke zaken: Erik de Vries
 • De HL7 FHIR standaard voor zorgcommunicatie
  Nictiz: Alexander Henket en HL7 Nederland: Bert Kabbes
 • Waarom MedMij
  MedMij: Sylvia Veereschild
 • The Personal Health Train Clinic van Andre Dekker, Go Fair van Barend Mons, Mijn gepersonaliseerde zorg - Dirk jan van der Pol
  LUMC: Barend Mons, Ordina: Dirk Jan van der Pol, Maastricht UMC+/MAASTRO Clinic: Andre Dekker
 • Samen bouwen aan een duurzaam informatiestelsel met architectuur
  Zorginstituut Nederland: Elise Veltman-van Reekum
 • Wat kan ik vandaag met Koppeltaal
  GGZ Stichting Koppeltaal GGZ: Sergej van Middendorp
 • Standaardaanpak Impactanalyses
  ICTU: Herriët Heersink
 • Inzien of interacteren met gezondheidszorgdata; een wereld van verschil
  Carelliance & Data Coöperatief QLBoost: Peter Walgemoed
 • Vitaal Thuis - Samen werken aan standaarden voor de thuiszorgtechnologie
  Vitaal Thuis: Pim Ketelaar
 • Data kwaliteit: Hoe meet je wat je niet ziet? En wat doe je eraan?
  NIVEL: Robert Verheij & Rodrigo Davids
 • Kwaliteit volgens ICHOM - Plannen voor Nederland
  Zorginstituut Nederland: Suzan Orlebeke

Latere middagsessies 14.00 - 14.45 uur

 • Samenwerking en informatie-uitwisseling; dit doen we in de regio
  RSO NL: Renie Heerbaart & Florian Visser
 • Vitalink, digitale gegevensdeling voor de eerste lijn in Vlaanderen
  Zorg en Gezondheid (Vlaamse overheid): Wouter de Jonghe
 • Onderzoek bevestigt: goede ICT-ondersteuning vermindert administratieve lasten
  VWS Directie Zorgverzekeringen: Anneke van Mourik (PwC)
 • MedMij standaarden
  Nictiz: Irene van Duijvendijk
 • Continua; moving towards personal connected health
  Personal Connected Health Alliance: Michael Strübin
 • Waarde halen uit informatie-uitwisseling; patiëntportaal vs de patiënt centraal
  ZIVVER: Rick Goud
 • eID in de zorg; Wat betekent het voor u?
  Nictiz: Melissa Obermann & Merik Seven
 • Labchain: Patiëntgegevens veilig van lab naar lab
  DDQ: Norbert Schmidt en MUMC: Steven Meex
 • Informatie delen via één Regieportaal - met toestemming van de patiënt
  Connect4Care: Ireen van Beurden & Mirjam Bos-Menting