Verslag Meet up 26 maart 2018 - Eenheid van taal

De vierde Meet up van het Informatieberaad Zorg begon maandagochtend 26 maart al vroeg met een ontbijtlezing van Pim Volkert (Nictiz) en Coen van Gool (RIVM) over Eenheid van taal. Om 9 uur waren zo’n dertig deelnemers paraat bij de lezing. Wellicht dachten sommigen nog even rustig wakker te kunnen worden met een kopje koffie, een glas jus d’orange en een broodje of een pannenkoek. Echter, Coen van Gool stapte al snel met een microfoon tussen het publiek om de stemming over  verschillende stellingen over het belang van eenheid van taal te peilen.

ontbijtlezing
Beeld: ©Ministerie van VWS / Valerie Kuypers

Lekker druk

Om 10 uur was de zaal inmiddels volgestroomd met alle 170 deelnemers. Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS en voorzitter van het Informatieberaad, opende de Meet up over Eenheid van taal met zijn natuurlijke enthousiasme. Terecht merkte hij op dat het “lekker druk” was op deze ‘uitverkochte’ Meet up. Hij riep alle deelnemers op vooral tot het einde de blijven, niet alleen vanwege de leuke gadget en de borrel bij de afsluiting, maar vooral ook vanwege de openbare vergadering van het Informatieberaad.

Een uur samen spelen

Joyce Simons, programmamanager van Registratie aan de bron, nam het stokje van Erik Gerritsen over om een korte toelichting te geven op de serious game over registratie aan de bron. Daarna gingen de deelnemers in 10 groepen uiteen om aan het werk te gaan op een fictieve poli, want “je leert iemand beter kennen door 1 uur samen te spelen, dan door 1 jaar samen te praten.” Een kleurenblinde deelnemer kreeg direct hulp van een ter plekke benoemde mantelzorger bij het vinden van zijn team aan de hand van de kleurkaart die hij had gekregen.

Inleven in je rol

Op verschillende plekken in het gebouw van het ministerie van VWS hesen deelnemers zich in dokters- en verpleegkundigenjassen, en leefde ieder zich in in zijn rol als patiënt, baliemedewerker, specialist of verpleegkundige. Dat de deelnemers het spel met veel plezier speelden bleek tijdens de lunch toen de teamleden bij elkaar aanschoven en er enthousiast werd nagepraat.

Dilemma’s bij eenheid van taal

Stipt op tijd schoven de deelnemers na de lunch aan bij de vier praktijkvoorbeelden van Eenheid van taal. De verpleging was duidelijk een populaire sector, want die zaal liep als eerste vol. Andere sectoren en onderwerpen waaruit de deelnemers konden kiezen, waren de laboratoria, de palliatieve zorg en zwangere vrouwen op reis. In vier zalen werd gesproken over succesverhalen, maar vooral ook dilemma’s bij Eenheid van taal. De deelnemers werkten in kleinere groepen aan mogelijke verbeteringen voor de toepassing van eenheid van taal.

Concrete aanleiding

Tijdens de wrap-up dan de vier cases onder leiding van Erik Gerritsen formuleerde één van de casus-leiders hét recept voor het succes van Eenheid van taal: “Eenheid van taal moet een concrete aanleiding hebben, zoals antibioticaresistentie, zwangere vrouwen op reis of het overtypen van dossiers door verpleegkundigen als een patiënt bij een andere zorginstelling behandeld moet worden.” David Voetelink, bestuurslid van het Erasmus MC en ambassadeur voor outcomedoel 4 ‘Eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik’, onderstreepte de conclusies van de wrap-up: “De patiënt wil gewoon snel geholpen worden en het zorgpersoneel wil minder administratieve lasten. Eenheid van taal is hierin de oplossing.”

napraten
Beeld: ©Ministerie van VWS / Valerie Kuypers

Populaire vergadering

De Meet up werd afgesloten met een openbare vergadering van het Informatieberaad. Mensen hadden er duidelijk nog geen genoeg van: op de achterste rij namen mensen zelfs een staanplaats in om de vergadering bij te kunnen wonen.

Tot ziens op de volgende Meet up op 10 september 2018.