Verlenging consultatie Basisgegevensset Zorg en het Model van Zorgbouwstenen (ZIB’s)

Verschillende partijen hebben aangegeven dat zij de periode voor de open consultatie voor de standaard BasisgegevensZorg (BgZ) en het model van ZIB’s te kort vinden. 
Na overleg met betrokkenen en de indieners van de informatiestandaard is besloten om de periode met twee weken te verlengen. De open consultatie sluit op 1 december 2017.