Rapportage van de Meet up Baas over eigen gezondheid

Alle gegevens van de laatste Meet up zijn na te lezen in de Spilterrapportage. U leest hierin de resultaten uit de brainstorm en hoe de ideeën door de groepjes op impact werden beoordeeld.

Tijdens de Meet up in Utrecht werd er uitgebreid met elkaar van gedachten gewisseld. In een brainstorm dachten mensen in groepjes van 5 na over concrete verbeteringen in de zorg. Vervolgens werd er gekeken naar welke zaken de meeste impact zullen hebben als hier aandacht aan gegeven wordt. Uiteindelijk leverde dit een lijst op met impactvolle kansen voor de zorg, en zijn er ook concrete acties voor het Informatieberaad geformuleerd.

Een overzicht van de resultaten is hieronder is te downloaden.

Download de Spilterrapportage