Betere informatie-uitwisseling in de zorg door samen te sturen

20 maart 2017, vijftien koepels, beroepsverenigingen en brancheorganisaties in de zorg spraken maandag samen met VWS af dat zij samen verantwoordelijk zijn voor betere informatie in de zorg, en dat iedereen zich maximaal inzet om dat ook te realiseren. Dit uitgangspunt is een belangrijk besluit. Het versterkt de leidende positie en aanpak van het Informatieberaad.

Informatieberaad 20 maart 2017

Wat is het informatieberaad?

Het Informatieberaad is de landelijke tafel waar de belangrijkste partijen in de zorg afspraken maken over hoe betere informatie bij kan dragen aan betere zorg. In het Informatieberaad nemen patiënten, zorgprofessionals, ziekenhuizen, verzekeraars, huisartsen, apotheken, overheid, zorginstellingen in care, cure en eerstelijns organisaties plaats. Elk kwartaal vergaderen zij in het openbaar. Met een bijzondere tafelschikking: de bestuurders in de ‘binnenring’ en betrokken andere koepels, medewerkers, professionals, consultants, experts, ervaringsdeskundigen, ICT-leveranciers en ander publiek in de ‘buitenring’.

Maandag 20 maart was de 11e editie van die vergadering. Op de agenda stond o.a. een terugblik op het werkbezoek van een groot aantal leden van het beraad aan de VS. Met o.a. een inspirerende ontmoeting met Steven Keating, die een hersentumor kreeg en niet mocht beschikken over zijn eigen data. Het werkbezoek versterkte het beeld dat Nederland hele goede zorg heeft en dat die versterkt en verbeterd kan en moet worden door beter gebruik te maken van goede informatie.

Welke besluiten zijn genomen?

Tijdens het 11e beraad zijn twee belangrijke notities, aangenomen. Zij vormen het vertrekpunt voor de volgende beraden.  Het gaat om de volgende besluiten:

1. In het algemeen is nu aangenomen dat het Informatieberaad dé tafel is waar wordt gestuurd op de onderlinge samenhang tussen alle projecten, programma’s, voorzieningen, informatiestandaarden en (internationale) kaders.  Daar waar de onderlinge samenhang ontbreekt, kan het informatieberaad verdere afspraken maken om de samenwerking te verbeteren. Bijvoorbeeld door specifieke oplossingen bij een bepaalde partij van toepassing te laten verklaren voor de gehele Nederlandse zorg.

2. Ten slotte stemde alle leden in om voor de naleving van die afspraken alle instrumenten die zij hebben in te zetten, zoals de achterban informeren en stimuleren, verwerken in richtlijnen en procedures, financiële prikkels goed richten, de eisen in het inkopen van zorg meenemen, handhaving en monitoring.

De volgende vergadering staat gepland op 26-06-2017. Dan moet concreet worden gemaakt waar precies dan op gestuurd moet worden, dan wordt de samenhang tussen programma’s als VIPP (uitwisseling in en tussen ziekenhuizen en met patiënten), MedMij (persoonlijke gezondheidsomgevingen), Registratie aan de Bron (goed vastleggen, minder administratiedruk) en anderen zichtbaar gemaakt.

Ook moet dan helder worden welke keuzes het Informatieberaad met maken over de inrichting van de ‘basisinfrastructuur’: op welke manier gaat informatie veilig en betrouwbaar van A naar B. Nictiz, het kenniscentrum voor ICT in de zorg heeft hierover een eerste inventariserend rapport opgesteld en aan het Informatieberaad aangeboden.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u dit dan via: prio@minvws.nl