Open consultatie: voorstel voor uitwisseling van informatie zorgverleners en patiënten

In het ICT leveranciersoverleg van 24 oktober jl. is door Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, het verzoek gedaan aan de vereniging van Organisaties voor ICT in de Zorg (OIZ) om te komen tot een standaard voor de uitwisseling van informatie tussen zorgaanbieders onderling en tussen zorgaanbieders en hun patiënten/cliënten.

De opdracht luidde als volgt:

  • Stel een evenwichtige schrijfgroep samen, waarin tenminste de OIZ, de grootste leveranciers van XIS-systemen in ziekenhuizen, eerste lijn, apothekers, care en GGZ deelnemen alsmede initiatiefnemer Laurens van der Tang en Nictiz.
  • De schrijfgroep levert medio januari 2017 een eerste uitwerking op van de elementen die nodig zijn om te komen tot een brede, horizontale standaard voor uitwisseling tussen bronsystemen.
  • In de uitwerking staat tenminste een beschrijving van de standaard, het voorgestelde proces, de doorlooptijd, aanvullend benodigde afspraken/borging en gevraagde investering.

De OIZ heeft hierop een voorstel gedaan aan de SG met het verzoek om dit advies in het Informatieberaad Zorg van 26 juni a.s. te delen, om zodoende draagvlak te verkrijgen voor de uitvoering en de aansluiting te borgen bij de bestaande implementatie trajecten. Voorafgaand vindt een open consultatie plaats om iedereen in de gelegenheid te stellen om te reageren op dit voorstel. Uw reactie kunt u uiterlijk 15 mei sturen aan prio@minvws.nl