Reactie VWS Consultatie Wgdi

Vrijdag 31 maart liep de consultatie voor de Wet Generieke Digitale Infrastructuur(Wgdi) af. 22 december 2016 was deze wet in consultatie gegaan.

VWS-standpunt

Het standpunt van het ministerie VWS over de Wgdi is middels een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties kenbaar gemaakt. De brief vindt u hieronder terug. Dit standpunt is mede tot stand gekomen door een impact analyse gedaan met het publiek-private zorgdomein.

Impactanalyse

Om inzicht te krijgen op de mogelijke impact van deze wet voor de zorgsector heeft de Directie Informatiebeleid/CIO van VWS een eigen impact analyse binnen het publiek-private zorgdomein uitgezet. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in het rapport: Consultatie Wet Generieke Digitale Infrastructuur-Inbreng Zorgdomein. Dit rapport is onder aan dit nieuws bericht terug te vinden.