"De beveiliging moet op orde zijn"

Als huisarts en bestuurslid van de  Landelijke Huisartsen Vereniging merkt Carin Littooij dat het vaak moeilijk is om informatie naar een andere huisarts door te spelen als een patiënt naar een andere plaats verhuisd. "Anno 2017 zien we nog steeds dat die informatie niet één op één kan worden overgezet naar een ander digitaal systeem. Dat moet echt beter kunnen."

Het onderstaande interview met Carin Littooij is onderdeel van een reeks filmpjes waarin de sleutelfiguren van het Informatieberaad aan het woord komen; van elk van de doelgroepen een afgevaardigde. Zij vertellen in 100 seconden over het belang van een duurzaam en veilig digitaal informatiesysteem, vanuit hun eigen perspectief.

Binnen het Informatieberaad streven we ernaar om de patiënt ook daadwerkelijk online inzage te kunnen geven in het medisch dossier, dus in het informatiesysteem. Prioriteit nummer één is dat de beveiliging op orde moet zijn. De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat de juiste gegevens ook bij de juiste hulpverlener komen.

Informatieberaad video-interview met Carin Littooij

(Beeldtitel: Informatieberaad. Een vrouw staat bij een bureau. Carin Littooij:)

INLEIDENDE MUZIEK

CARIN LITTOOIJ: Het huisartsinformatiesysteem is de informatiebron voor ons als huisarts om te werken met de patiënt en om overzicht te houden over de geschiedenis van de patiënt en over de afspraken die we met de patiënt maken.
Maar daarnaast hebben we ook gegevens die ons toegestuurd worden door andere zorgverleners.
Wij zijn de hoeder van het dossier, zeggen we altijd.
Euh, die informatie verwerken we in ons huisartsinformatiesysteem en die moet vervolgens dan ook weer gedeeld worden.
Nou, dat delen is heel ingewikkeld soms.
Als mijn patiënt verhuist naar een andere plaats met een huisarts die een ander informatiesysteem gebruikt dan kan anno 2017 nog steeds die informatie niet een op een worden overgezet naar het andere digitale systeem.
Dat moet echt beter kunnen.
Als LHV-bestuurslid binnen het Informatieberaad streven we ernaar om de patiënt ook daadwerkelijk online inzage te kunnen geven in het medisch dossier, dus in het informatiesysteem.
Prioriteit nummer één is dat de beveiliging op orde moet zijn.
De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat de juiste gegevens ook bij de juiste hulpverlener komen.
En wij moeten er ook op kunnen vertrouwen dat de juiste patiënt de juiste gegevens namelijk zijn eigen gegevens, inziet.
Dat is op dit moment technisch nog niet mogelijk.
De meeste huisartsinformatiesystemen kunnen patiënten nog geen toegang bieden tot hun eigen medische gegevens.
Binnen het Informatieberaad zitten alle bestuurders van de zorgkoepels dus de zorgpartijen rondom de patiënt bij elkaar.
Dan moet het toch mogelijk zijn om dit voor elkaar te gaan krijgen.

(Beeldtekst: www.informatieberaadzorg.nl. Samenwerken aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Daaronder staat het logo van het Informatieberaad.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT