"Volwaardig participeren in eigen behandeling"

Vincent Buitendijk, bestuurslid Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, vertelt over het belang van standaarden tussen ziekenhuizen. "We scheppen randvoorwaarden om betere uitwisseling mogelijk te maken."

Het onderstaande interview met Vincent Buitendijk maakt deel uit van een reeks filmpjes waarin de leden van het Informatieberaad aan het woord komen; van elk van de doelgroepen een afgevaardigde. Zij vertellen in 100 seconden over het belang van een duurzaam en veilig digitaal informatiesysteem, vanuit hun eigen perspectief.

 

Het beoogde resultaat is dat wij geïnformeerde burgers krijgen. Dat de burger over zijn eigen informatie kan beschikken in het ziekenhuis en dat hij daarmee goed geïnformeerd is en dus ook volwaardig kan participeren in zijn eigen behandeling.

(Beeldtitel: Informatieberaad. Een man komt aanlopen. Vincent Buitendijk:)

INLEIDENDE MUZIEK

VINCENT BUITENDIJK: Wij zijn natuurlijk een typische netwerkorganisatie.
Onze revalidatie zit in verbanden met ziekenhuizen en met nog meer hulpverleners na ons.
En dan is het van cruciaal belang dat je de juiste informatie op het juiste tijdstip ook krijgt.
Ik heb in het verleden ooit een fietsongeluk gehad op vakantie, in Oostenrijk.
Dat heeft ertoe geleid dat ik een ziekenhuisopname heb gehad.
Prima geholpen. Bij het ontslag naar Nederland alle informatie gekregen op een cd-rom.
In het ziekenhuis hier in Nederland aangekomen bleek dat de cd-rom niet te lezen was door onze systemen en daarmee was het waardeloos, de informatie die ik bij me had.
De NVZ is vooral bezig om de randvoorwaarden die het mogelijk moeten maken om uit te wisselen, om die te realiseren.
Dat zijn bijvoorbeeld afspraken over welke standaarden gebruiken we.
En hoe zien die standaarden er dan uit en hoe sluiten ze aan.
Het VIPP, het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional dat is een stimuleringsprogramma dat we samen met VWS doen.
Het VWS is de subsidiegever om op die manier ziekenhuizen in staat te gaan stellen dat ze ook die informatie-uitwisseling op een gestandaardiseerde manier zowel aan de patiënt als aan de professional kunnen geven.
Het beoogde resultaat is eigenlijk dat wij geïnformeerde burgers krijgen.
Dat de burger over zijn eigen informatie kan beschikken in het ziekenhuis en dat hij daarmee goed geïnformeerd is en dus ook volwaardig kan participeren in zijn eigen behandeling.
Het tweede is natuurlijk dat de professional die de behandeling overneemt ook alle informatie heeft en dat het daarmee dus goed doorgang kan vinden.

(Beeldtekst: www.informatieberaadzorg.nl. Samenwerken aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Daaronder staat het logo van het Informatieberaad.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT