Afspraken over versnelling realisatie outcomedoelen

Op donderdag 31 mei, na afloop van het HIMSS/Health 2.0 congres in Sitges, zijn de bestuurders van het Informatieberaad en overige zorgbestuurders in gesprek gegaan over welke doorbraken nodig zijn om de outcomedoelen van het Informatieberaad te behalen. De bestuurders presenteerden hun ideeën aan elkaar en bespraken wat hiervoor concreet nodig is.

Door digitalisering verplaatst de zorg zich van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Zo kunnen mensen langer thuis blijven wonen, hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis, en worden ze vaak beter geholpen. Bovendien krijgen mensen meer regie over hun gezondheid. Daarom werkt het Informatieberaad aan vier concrete outcomedoelen: Medicatieveiligheid, een persoonlijke gezondheidsomgeving waarin de patiënt centraal staat, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling en -overdracht én het eenmalig vastleggen van gegevens.

Concrete afspraken over regionale implementatie en landelijke opschaling

De bestuurders hebben 12 concrete voorstellen besproken waarmee de realisatie van de outcomedoelen versneld en versterkt wordt. Voor elk van deze voorstellen zijn concrete werkafspraken gemaakt voor samenwerking. Ook zijn er een aantal concrete afspraken gemaakt op generieke onderwerpen, waar het Ministerie van VWS veelal actiehouder is.

Vervolg: naar een versnellingsprogramma

Het is niet de bedoeling dat deze doorbraken in besloten kring blijven: iedereen die aan de realisatie kan bijdragen is welkom om mee te werken. Als startschot hiervoor hebben de bestuurders vier van deze doorbraken gepresenteerd op het ICT&Health World Conference op 22 juni 2018.

Nu wordt per doorbraak een actieplan opgesteld, inclusief de mogelijkheden voor nieuwe deelnemers en communicatie.

In het te downloaden document staan alle afspraken die op de 13 doorbraken zijn gemaakt, inclusief de generieke afspraken.