En IK dan? Het programma

Op 10 september 2018 opent het Ministerie van VWS om 9.00 haar deuren voor een breed publiek om inspiratie op te doen rondom het informatiestelsel voor de zorg. Je krijgt de kans om in de huid te kruipen van een persona om zo de complexe vraagstukken heel persoonlijk te beleven. Je wordt  uitgenodigd in de speciaal ingerichte ‘huiskamers’ van de verschillende persona’s en begint daar jouw gekozen route langs verschillende workshops.

Programma

09:00 - 10:00

Inloop en kennismaking met de persona's

10:00 - 10:30

Opening o.l.v. Erik Gerritsen, Secretaris-generaal
van het ministerie van VWS

10:45 - 11:45

Workshopronde 1

12:00 - 12:45

Workshopronde 2

12:45 - 13:30

Lunch

13:45 - 14:30

Workshopronde 3

14:45 - 15:30

Plenaire terugkoppeling

15:30 - 16:00

Borrel

16:00 - 18:00

Informatieberaad

18:00 - 19:00

Borrel

Meet Up Blokkenschema 10-09-2018

Schema