Input gevraagd voor veilige mail

Als een van haar activiteiten heeft het Informatieberaad Zorg het project Veilige Mail opgestart. De zorgsector heeft grote behoefte aan het veilig kunnen e-mailen van patiëntgegevens. Hierbij worden ook aanpalende gebieden geraakt, zoals gemeenten, jeugdketen en welzijnsorganisaties.

De behoefte aan veilige mail wordt versterkt door de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei dit jaar is ingegaan. Ook gaat per 1 januari 2020 de nieuwe Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) in, waarbij veilige communicatie van patiëntgegevens over diverse sectoren heen van groot belang is.

Het project Veilige Mail heeft meerdere doelen waaronder het opstellen van een norm en het vaststellen van standaarden voor veilige e-mail en het stimuleren van interoperabiliteit tussen oplossingen, die veilig e-mailen ondersteunen.

Om tot een norm te komen, start normeringsinstituut NEN binnenkort met een werkgroep. Iedereen met benodigde expertise en een belang, kan aan deze werkgroep deelnemen. Voorafgaand aan de start van deze werkgroep willen we graag vaststellen aan welke eisen veilige mail vanuit gebruikersperspectief moet voldoen.

Wij nodigen u graag uit om ons van input te voorzien, die gebruikt kan worden door de NEN werkgroep. De bijeenkomst vindt plaats op 20 september van 14:00 tot 17:00 uur op het Ministerie van VWS. U kunt zich aanmelden bij Mark de Lange, email: mh.d.lange@minvws.nl.