Open consultatie 'Standaard WCAG 2.0'

Vanaf vandaag, 13 september 2018, staat de toepassing van de standaard WCAG 2.0 open voor consultatie. De deelnemers van het Informatieberaad Zorg hebben dit besloten in de vergadering van afgelopen maandag 10 september. Belanghebbenden kunnen op deze open consultatie reageren tot en met 12 oktober 2018.

Aanleiding

Het VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking is erop gericht om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig naar wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Digitale toegankelijkheid is dan ook een belangrijk onderwerp voor deze doelgroep. Nederland heeft dit VN verdrag geratificeerd.

Toegankelijke digitale producten zorgen ervoor dat er minder telefonisch of op papier hoeft te worden gecommuniceerd of naar een zorginstelling moet worden gereisd. Daarom is het van belang dat websites, apps en andere digitale media van zorginstellingen en andere zorgorganisaties bruikbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen.

De WCAG 2.0 is een internationale standaard voor digitale toegankelijkheid, die voor de overheid geldt en eenvoudig gebruikt kan worden voor andere domeinen.

Maar om opgenomen te worden in de basisinfrastructuur voor de zorg moet de internationale standaard WCAG 2.0 in consultatie via het Informatieberaad.

WCAG 2.0 is een internationaal geaccepteerde en toegepaste standaard die beheerd wordt door het internationaal consortium W3C.

Doel van de open consultatie

Inzicht te verkrijgen in:

  • wat de consequenties zijn van toepassing van de standaard WCAG 2.0;
  • hoe zorginstellingen deze standaard denken toe te passen.

Na de verwerking van het commentaar uit de openbare consultatie wordt de toepassing van de standaard WCAG 2.0 ter advisering voorgelegd aan de Architectuurboard. Vervolgens kan het Informatieberaad besluiten tot toelating tot de basisinfrastructuur. Daarmee verplichten organisaties in de zorgsector zich om de standaard op hun websites – en later op hun apps – toe te passen.

Uw reacties op deze openbare consultatie zien wij graag tegemoet. U kunt tot 12 oktober 2018 uw reactie sturen naar openconsultatiesinformatieberaadzorg@minvws.nl. De reacties komen beschikbaar op de website.