Open consultatie ‘Nederlandse Labcodeset’

Vanaf vandaag, 17 september 2018, staat de Nederlandse Labcodeset open voor consultatie. De deelnemers van het Informatieberaad Zorg hebben dit besloten in de vergadering van afgelopen maandag 10 september. Belanghebbenden kunnen op deze open consultatie reageren tot en met 16 oktober 2018.

Aanleiding

Laboratoriuminformatie speelt een cruciale rol in het zorgproces, zowel bij diagnosestelling als tijdens de behandeling en controle. Daarnaast maakt laboratoriuminformatie ook onderdeel uit van een veelheid aan (landelijke) registraties ten behoeve van kwaliteit en publieke gezondheid.

Binnen het duurzaam informatiestelsel voor de zorg is de ambitie uitgesproken om laboratoriuminformatie op een eenduidige en gestandaardiseerde manier uit te gaan wisselen, op basis van de internationale terminologiestandaarden LOINC en SNOMED CT.

De Nederlandse Labcodeset maakt een eenduidige keuze uit de beschikbare LOINC en SNOMED CT codes voor gebruik door de Nederlandse laboratoria in de zorg. Laboratoria die hun aanvragen en/of uitslagen middels LOINC en/of SNOMED CT willen coderen kunnen gebruik maken van de Nederlandse Labcodeset. Daarmee wordt het eenvoudig en eenduidig welke code correspondeert met de intern gebruikte lokale code.

Het uitgangspunt is te komen tot Eenheid van Taal in Laboratoriuminformatie. Om dit mogelijk te maken is het gewenst dat bij projecten, initiatieven en lopende activiteiten, waarin registratie en uitwisseling van laboratoriuminformatie aan de orde is, gebruik gemaakt wordt van LOINC en SNOMED CT conform de inhoud van de Nederlandse Labcodeset.

Doel van de open consultatie

Via deze open consultatie wil men inzicht verkrijgen in:

  • wat de consequenties van toepassing zijn van de Nederlandse Labcodeset;
  • hoe aanvragers en ontvangers van laboratoriuminformatie deze standaard denken te kunnen toepassen.

Op basis van de uitkomsten van deze consultatie en advisering vanuit de Architectuurboard kan het Informatieberaad besluiten tot toelating tot de basisinfrastructuur. Daarmee verplichten organisaties in de zorgsector zich om de standaard in de registratie en uitwisseling van laboratoriuminformatie toe te passen.

Uw reacties op deze openbare consultatie zien wij graag tegemoet. U kunt tot 12 oktober 2018 uw reactie sturen naar openconsultatiesinformatieberaadzorg@minvws.nl. De reacties komen beschikbaar op de website.