Open consultatie ‘MedMij afsprakenstelsel’

Vanaf vandaag, 21 september 2018, staat het MedMij afsprakenstelsel open voor consultatie. Belanghebbenden kunnen op deze open consultatie reageren tot en met 22 oktober 2018.

Aanleiding

Iedereen die dat wil, kan in 2020 via MedMij zijn of haar gezondheidsgegevens verzamelen, inzien en beheren in een zelfgekozen digitaal hulpmiddel, zoals een app of website. Dit hulpmiddel is een veilige, online omgeving waarin iemand altijd en overal toegang heeft tot de gegevens over zijn/haar gezondheid; een persoonlijke gezondheidsomgeving.

In december 2015 geeft het Informatieberaad Zorg (IB) aan Patiëntenfederatie Nederland de opdracht om bovenstaande ambitie uit te werken door in te stemmen met het programmaplan ‘Meer regie over gezondheid’. Dit werd later MedMij.

MedMij legt de basis voor persoonlijke gezondheidsomgevingen. Persoonlijke gezondheidsomgevingen met een MedMij-label voorzien patiënten van gezondheidsgegevens en maken veilige uitwisseling mogelijk. Een patiënt kan straks zelf kiezen welk pgo het beste bij hem past, ongeacht welke zorgverzekeraar of zorgaanbieders hij heeft. Dit maakt pgo’s met een MedMij-label tot een toekomstbestendige manier van uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgprofessionals.

Maar natuurlijk zijn enkel pgo’s met een MedMij-label niet voldoende; deze moeten gegevens kunnen ontvangen van de ICT-systemen waarin zorgprofessionals gegevens over hun patiënten vastleggen. Het is daarom van belang dat alle partijen in de zorg meewerken aan deze toekomstbestendige manier van uitwisselen. Om dit mogelijk te maken is onder meer het MedMij Afsprakenstelsel ontwikkeld.

Het MedMij afsprakenstelsel is inmiddels getest en is klaar om in productie te worden genomen. De vervolgstap is om het MedMij Afsprakenstelsel op te nemen in de basisinfrastructuur.

Ter informatie is de ‘Toelichting MedMij als bouwsteen basisinfrastructuur’ bijgevoegd. De toelichting geeft nadere inzage in de totstandkoming en de huidige status van het MedMij afsprakenstelsel en het MedMij programma.

Meer informatie is te vinden op https://www.medmij.nl/afsprakenstelsel/ en https://www.medmij.nl/.

Doel van de open consultatie

Met deze open consultatie wil het Programma MedMij inzicht verkrijgen of de opname van het MedMij Afsprakenstelsel in de basisinfrastructuur breed gedragen wordt.

Tevens wil men inzicht verkrijgen in eventuele aandachtspunten bij implementatie van persoonlijke gezondheidsomgevingen die deelnemer zijn aan het MedMij Afsprakenstelsel en bij de doorontwikkeling daarvan.

Om deze inzichten te verkrijgen wil het Programma MedMij graag antwoord krijgen op de volgende vragen:

1. We vragen partijen aan te geven of en hoe zij aan de slag kunnen met het MedMij Afsprakenstelsel versie 1.1 (gepubliceerd op https://afsprakenstelsel.medmij.nl/).

2. We vragen commitment van partijen om gegevens uit bronsystemen te ontsluiten naar patiënten op een manier die voldoet aan het MedMij Afsprakenstelsel.

3. Ook vragen wij partijen aan te geven wat zij nodig hebben voor implementatie en/of het maken van een implementatieplan om in hun sector aan de slag te gaan met het ontsluiten van gegevens naar persoonlijke gezondheidsomgevingen die deelnemer zijn in MedMij.

4. Daarbij vragen we ook aan te geven wanneer persoonlijke gezondheidsomgevingen meerwaarde vormen voor de beroepsgroep die u vertegenwoordigt. Deze informatie is mogelijk te gebruiken bij de doorontwikkeling van het afsprakenstelsel of bij de ondersteuning van de beweging die de Patiëntenfederatie wil inzetten om patiënten meer regie over hun gezondheid te geven. Deze sluit aan op de zorgbrede ontwikkelingen als Samen Beslissen en De juiste zorg op de juiste plek.

5. Welke zaken zijn voor uw sector belangrijk om mee te geven met het oog op de doorontwikkeling van MedMij (denk bijvoorbeeld aan zaken als (niet limitatief): implementatie, juridische zaken, gebruikersinformatie, behoefte aan gegevens van patiënten, enz.).

Uw reacties op deze openbare consultatie zien wij graag tegemoet. U kunt tot 22 oktober 2018 uw reactie sturen naar openconsultatiesinformatieberaadzorg@minvws.nl. De reacties komen beschikbaar op de website.