Doe-het-zelf impactanalyse voor de zorg

De Stichting ICTU heeft een standaardaanpak ontwikkeld voor de impactanalyse voor de zorg. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ter ondersteuning van de implementatie van de outcomedoelen. Met de impactanalyse krijgt u een helder beeld van wat het betekent voor uw organisatie wanneer u informatiekundige veranderingen invoert.

De impactanalyse voor de zorg helpt om:

  • Inzicht te krijgen in de gevolgen van een verandering: wat is er nodig om een ‘ideaalbeeld’ te verwezenlijken?
    Bijvoorbeeld tijdens de ontwerpfase van een wet, beleidsregel en/of voorziening of aan de vooravond van een implementatie?
  • Inzicht te krijgen in wat en wie ‘geraakt’ worden door de verandering. Door dit samen te doen ontstaat meer begrip en draagvlak, wordt de noodzaak van samen werken duidelijk en wordt samen gewerkt aan oplossingen.

De impactanalyse voor de zorg is geen audit. Er komt geen oordeel uit of een ‘go – no go’ om door te gaan of te stoppen. Wel wordt zichtbaar welke kansen en belemmeringen opduiken op weg naar het einddoel.

Download de doe-het-zelf impactanalyse