Reacties op de open consultatie ‘Aanpak Implementatie beelduitwisseling IHE

De open consultatie ‘Aanpak Implementatie beelduitwisseling IHE’ is op 25 oktober jl gesloten. Het Informatieberaad Zorg bedankt alle organisaties die hebben meegedacht ten behoeve van deze aanpak. De binnengekomen reacties worden op dit moment verwerkt in het advies over de voorgestelde aanpak, zodat het Informatieberaad Zorg hierover een besluit kan nemen.

Er zijn van 12 organisaties 78 opmerkingen, vragen en gevraagde aanpassingen binnengekomen. Een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen, het aangepaste voorstel en de aangepaste toelichting treft u hieronder aan.

De ‘Aanpak implementatie beelduitwisseling IHE’ wordt ter besluitvorming aan het Informatieberaad Zorg voorgelegd.