Veel bruikbare reacties open consultatie ‘Standaard WCAG 2.0’

De open consultatie ‘Standaard WCAG 2.0’ is op 19 oktober jl. gesloten. De WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) is een internationale standaard voor digitale toegankelijkheid die voor de overheid geldt en eenvoudig gebruikt kan worden voor andere domeinen. De reacties die naar aanleiding van de open consultatie zijn binnengekomen waren zeer bruikbaar en het Informatieberaad Zorg bedankt alle mensen die input hebben geleverd.

De binnengekomen reacties worden op dit moment verwerkt in het advies over de standaard aan het Informatieberaad Zorg.
Er zijn in totaal tien reacties binnengekomen op de open consultatieronde van de WCAG.  Zowel patiënten/cliënten, leveranciers van ICT-toepassingen, zorgorganisaties en het Forum Standaardisatie hebben gereageerd.  Geen van deze partijen wees de WCAG af.

Het is belangrijk dat websites en andere digitale communicatiemiddelen in de zorg voldoen aan de internationale toegankelijkheidsnormen: de WCAG.

Het advies aan het Informatieberaad Zorg zal zijn:
- Neem de WCAG als standaard op in de basisinfrastructuur voor de zorg;
- Laat de versienummering achterwege, maar verklaar de laatste versie steeds geldig
- Hou het implementatietraject aan zoals deze ook voor overheden geldt.

De toepassing van de standaard WCAG wordt ter advisering voorgelegd aan de Architectuurboard. Daarna kan het Informatieberaad Zorg besluiten dat de WCAG wordt toegelaten tot de basisinfrastructuur.