Doorbraakprojecten Informatieberaad: versnelling is zichtbaar

Tijdens het HIMSS/Health 2.0 congres in Sitges van afgelopen mei zijn de bestuurders van het Informatieberaad Zorg en zorgbestuurders met elkaar in gesprek gegaan. Zij spraken over welke doorbraken nodig zijn om de vier outcomedoelen van het Informatieberaad te behalen. Dit leidde tot elf concrete  voorstellen, die zijn gericht op  regionale implementaties en landelijke opschaling. Deze voorstellen zijn inmiddels vertaald naar verschillende activiteiten en een versnelling richting het behalen van de outcomedoelen is zichtbaar.

Zo zijn zorgprofessionals bijvoorbeeld in verschillende delen van het land aan de slag gegaan in het kader van Outcomedoel 2 (‘Patiënt Centraal’). De regio’s Twente, Achterhoek, Zuidoost Friesland, Zuidoost Brabant en Utrecht zijn actief met het realiseren van een regionale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
In de regio’s Twente, Achterhoek en Zuidoost Friesland komen zorgaanbieders uit de verpleeg- en verzorgingstehuizen en uit de thuiszorg samen met medewerkers van ziekenhuizen en met huisartsen. Samen werken zij aan een plan van aanpak, met aandacht voor de effecten en de potentiële voordelen van een regionaal PGO voor mensen met een zorgvraag en voor zorgverleners.

In de regio Zuidoost Brabant treedt RSO RZCC op als trekker van het regionale PGO. In plaats van afspraken tussen individuele organisaties en PGO-leveranciers is hier gekozen voor het ontsluiten van de verschillende informatiesystemen in de regio naar één platform. Vervolgens kan de patiënt zelf een PGO kiezen dat voldoet aan de Medmij-standaard. Door één enkele koppeling naar het platform zijn medische gegevens van alle deelnemende zorgaanbieders in de regio in één keer te ontsluiten.

In het kader van Outcomedoel 3 (‘Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling’)  is het project Veilige Mail gestart. In de aankomende maanden wordt gewerkt aan het opstellen van een veldnorm, standaarden, een strategie voor het realiseren van veilige mail in de zorg  en aan een implementatiekader. Hierbij worden de wensen en eisen van toekomstige gebruikers in de zorg en van leveranciers meegenomen.

Wilt u meer weten over de stand van zaken met betrekking tot de doorbraakprojecten? Download en lees dan het onderstaande document, waarin u per doorbraakproject kunt lezen wat de stand van zaken is.