Digitale toegankelijkheid in de zorg wordt het nieuwe normaal

Websites, digitale invulformulieren, online video’s en bijvoorbeeld apps zijn bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Voor mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking en voor mensen die slechthorend of doof zijn, leidt dit helaas nog te vaak tot problemen. Ook in de zorgsector valt op dit punt nog veel winst te behalen. Daarom heeft het Informatieberaad Zorg op maandag 10 december besloten om meer vaart te zetten achter het digitaal toegankelijk maken van de online informatie van organisaties in de zorgsector.

Nog te vaak ontbreken bijvoorbeeld goede teksten bij afbeeldingen, invulformulieren en video’s, waardoor deze niet met spraaksoftware voor te lezen zijn. En mensen die slechthorend of doof zijn missen vaak ondertitelingen bij video’s. Websites, apps en portals van ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, andere zorginstellingen en van overheidsorganisaties zijn niet altijd optimaal digitaal toegankelijk.

Foto van hand die een Smartphone vasthoudt. Het scherm toont alleen een wit vlak, zonder bijvoorbeeld een tekst of apps.

Het duurzaam informatiestelsel uitgebreid met digitale toegankelijkheid

Op 10 december heeft het Informatieberaad Zorg besloten de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) toe te laten tot het duurzaam informatiestelsel. Onder dit informatiestelsel worden alle afspraken en voorzieningen verstaan die zorgbreed moeten worden ingevoerd, voor een veilige, digitale en eenduidige informatievoorziening in de zorg. Denk hierbij onder andere aan de standaarden die nodig zijn om gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en tussen een ziekenhuis en de patiënt mogelijk te maken.
De WCAG (op dit moment geldt de versie 2.1) is een set van richtlijnen voor digitaal toegankelijke communicatiekanalen. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over richtlijnen met betrekking tot het ondertitelen van video’s, teksten bij afbeeldingen die met spraaksoftware voor te lezen zijn en het gebruik van het juiste contrast op websites voor mensen met een visuele beperking.

Digitale zorginformatie moet voor iedereen toegankelijk zijn

Met het besluit van het Informatieberaad hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VWS uitgesproken dat digitale zorginformatie voor iedereen bruikbaar moet zijn. Zorginstellingen en verzekeraars gaan hiertoe hun ICT-leveranciers vragen om bij het realiseren en onderhouden van apps en websites aan te sluiten bij de WCAG.