Waardevolle reacties op de open consultatie ‘Nederlandse Labcodeset’

De open consultatie ‘Nederlandse Labcodeset’ is op 25 oktober jl gesloten. De reacties die zijn binnengekomen waren allemaal zeer bruikbaar en het Informatieberaad Zorg bedankt alle organisaties die input hebben geleverd.

Laboratoriuminformatie speelt een cruciale rol in het zorgproces, bijvoorbeeld bij het stellen van diagnoses en tijdens de behandeling en controle van patiënten. Voor het duurzaam informatiestelsel voor de zorg is het belangrijk dat laboratoriuminformatie in de toekomst op een eenduidige en gestandaardiseerde manier kan worden uitgewisseld tussen zorgprofessionals. Hiervoor wordt op dit moment gewerkt aan de Nederlandse Labcodeset, waarin afspraken worden vastgelegd over welke standaarden moeten worden gebruikt voor de uitwisseling van laboratoriuminformatie.

Afbeelding van een hand die in een laboratorium reageerbuisjes vasthoudt.

Voorstel voor Informatieberaad: gebruik LOINC en SNOMED CT

Op basis van de ontvangen reacties op de open consultatie en na advisering door de Architectuurboard Zorg kan het Informatieberaad Zorg besluiten om de Nederlandse Labcodeset toe te laten tot de basisinfrastructuur zorg. Onder de basisinfrastructuur worden alle afspraken en voorzieningen verstaan die zorgbreed moeten worden ingevoerd, voor een veilige, digitale en eenduidige informatievoorziening in de zorg. Meer concreet wordt op dit moment een voorstel voor het Informatieberaad voorbereid om voor het uitwisselen van laboratoriuminformatie de internationale terminologiestandaarden LOINC en SNOMED CT te gebruiken. Naar verwachting neemt het Informatieberaad hierover in januari 2019 een besluit.

Nieuwe versie notitie, reacties en toelichting op de reacties

De reacties op de open consultatie zijn gebruikt bij de nieuwe versie van de notitie ‘Nederlandse Labcodeset in Duurzaam Informatiestelsel Zorg’, waarover het Informatieberaad een besluit neemt. Hieronder treft u deze nieuwe versie aan en ook de reacties op de open consultatie en een toelichting op deze reacties.