Ziekenhuizen en ICT-leveranciers slaan de handen ineen

Voor artsen en verplegend personeel is het belangrijk om snel over de juiste gegevens van patiënten te beschikken. Zo kunnen zij mensen die zorg nodig hebben sneller en beter behandelen. Op dit moment beschikken artsen en verpleegkundigen nog niet vanzelf over alle digitale gegevens van patiënten in het eigen ziekenhuis en ook niet van andere ziekenhuizen. Afgelopen maandag 26 november hebben verschillende bestuurders van ziekenhuizen, Chief Medical Information Officers, IT-experts en ICT-leveranciers met elkaar afgesproken om actief samen te werken om de digitale gegevensuitwisseling binnen en tussen ziekenhuizen technisch te realiseren. Dit met als doel om de vraag van ziekenhuizen en het aanbod van ICT-leveranciers bij elkaar te brengen.

ICT

Naar aanleiding van een besluit van het Informatieberaad Zorg hebben ziekenhuizen een gemeenschappelijke visie en een programma van eisen voor de gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen gepresenteerd. Dit programma wordt samen met ICT-leveranciers verder uitgewerkt en vertaald naar concrete afspraken tussen ziekenhuizen en leveranciers die diensten en producten ontwikkelen voor de zorgsector. Dit draagt bij aan de juiste informatie op de juiste plek en daarmee aan de juiste zorg op de juiste plek.

Wat hebben ziekenhuizen nodig?

Ziekenhuizen hebben bij de ICT-leveranciers aangegeven wat zij voor het uitwisselen van gegevens tussen ziekenhuizen nodig hebben. De volgende drie eisen zijn aan de leveranciers kenbaar gemaakt:

 • Inbouwen van Basisgegevensset Zorg en zorginformatiebouwstenen
  Alle ziekenhuizen vragen gezamenlijk aan hun leveranciers om het inbouwen van de Basisgegevensset Zorg (BGZ) en de zorginformatiebouwstenen. Hierdoor kunnen gegevens eenmalig worden geregistreerd en daarna worden uitgewisseld en hergebruikt. ICT-leveranciers moeten er voor zorgen dat de uitwisseling van de BGZ én zoveel mogelijk van de andere zorginformatiebouwstenen voor het einde van 2019 aantoonbaar werken;
   
 • Open toegang tot gegevens
  Alle ziekenhuizen vragen gezamenlijk aan hun leveranciers er voor te zorgen dat innovatieve toepassingen van derden patiëntgegevens gestructureerd kunnen lezen uit en toevoegen aan EPD-systemen. De techniek die hierbij wordt gebruikt is de ‘application programming interface’;
   
 • Aansluiting op regionale XDS-Infrastructuren
  Alle ziekenhuizen vragen gezamenlijk aan hun leveranciers  er voor te zorgen dat aansluiting op regionale en gestandaardiseerde XDS-infrastructuren mogelijk wordt.

Vraag en aanbod komen samen

Deze eisen werden tijdens de bijeenkomst van 26 november door een aantal leveranciers van EPD-systemen in Nederland omarmd. Zij gaan op korte termijn samen met de ziekenhuizen concrete afspraken en een roadmap maken, zodat het digitaal en veilig uitwisselen van gegevens tussen ziekenhuizen de aankomende jaren stapsgewijs wordt gerealiseerd. Ook andere leveranciers kunnen zich hier nog bij aansluiten. Deze nieuwe en innovatieve aanpak moet leiden tot een succesvolle invoering van het digitaal en veilig kunnen uitwisselen van patiëntgegevens in de ziekenhuiszorg.