Uitdaging voor gegevensuitwisseling gehandicaptenzorg

Erik Kuik legt in een korte video uit wat het belang is van een duurzaam en veilig informatiesysteem voor de gehandicaptenzorg. Erik Kuik is bestuurslid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) – deelnemer van het Informatieberaad Zorg -, en voorzitter van de Raad van Bestuur van zorggroep Alliade.

Video still Erik Kuik

Betekenisvolle informatie

Door de kwetsbare situatie van gehandicapten is betekenisvolle informatie binnen een informatiesysteem in de zorg van cruciaal belang, stelt Erik Kuik: “Een ingescheurde teennagel kan voor iemand met een verstandelijke beperking een grotere impact hebben dan voor iemand anders. Die kan ook veel impact hebben op het gedrag. Het betekent dat die informatie anders gebruikt moet worden door professionals in de gehandicaptensector.” Binnen de organisaties en instellingen gebeurt dit al. De uitdaging ligt bij de gegevensuitwisseling buiten de organisatie.

Bekijk de video:

Informatieberaad video-interview met Erik Kuik

(Het logo van het Informatieberaad. Beeldtitel: Informatieberaad. Erik Kuik:)

RUSTIGE MUZIEK

ERIK KUIK: We staan met het Informatieberaad voor een geweldige gemeenschappelijke uitdaging in dit land om met alle actoren in de gezondheidszorg het mogelijk te maken dat wij, jij en ik kunnen beschikken over een persoonlijke gezondheidsomgeving.
Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een huisarts of krijgen hun medicijnen van de apotheker in het dorp.
Het is best lastig om over al die informatie te beschikken gestandaardiseerd, op tijd terwijl in een kwetsbare situatie het wel erg belangrijk is dat die informatie ook beschikbaar is.
Wat daar ook een rol in speelt, is dat het ook betekenisvolle informatie moet zijn.
Zo kan een ingescheurde teennagel voor iemand met een verstandelijke beperking een grotere impact hebben dan voor iemand anders.
Die kan ook veel impact hebben op het gedrag.
Het betekent dat die informatie anders gebruikt moet worden door professionals in de gehandicaptensector.
Wat nu al heel veel gebeurt, is dat de leden van ons de zorgorganisaties in de gehandicaptensector die zijn al heel nadrukkelijk bezig om digitale gegevens die zij verwerken, aan cliënten ter beschikking te stellen.
Alleen, dan heb je het over de gegevens voor onze eigen professionals uit de eigen organisatie en voor cliënten van de eigen organisatie.
En de uitdaging is natuurlijk om dat berichtenverkeer en die gegevensuitwisseling ook tussen organisaties en behandelaren mogelijk te maken.
En daar is nog wel een lange weg te gaan.
De softwarepakketten moeten opener worden dan dat ze nu zijn we moeten bouwstenen vast gaan stellen.
Welke informatie stellen we dan ter beschikking wat is betekenisvol, wat is niet betekenisvol?
En dat is nog wel een klus. Dat betekent dat er zorgbouwstenen moeten worden vastgesteld, technische standaarden.
Op het moment dat dat gebeurd is, dan zijn wij natuurlijk als VGN graag bereid om met onze leden in gesprek te gaan, dat dat ook mogelijk gemaakt wordt.
Maar dat gaat echt gebeuren vanuit die gemeenschappelijke uitdaging.
Wat ik heel krachtig vind is dat we het gaan regelen vanuit de bestaande regelstructuur en er geen nieuwe wetgeving of wat dan ook voor nodig is.
Ik denk dat dat heel kansrijk is.

(Beeldtekst: www.informatieberaadzorg.nl. Samenwerken aan een duurzaam informatieherstel voor de zorg. Het logo van het Informatieberaad.)

VREDIGE MUZIEK EBT WEG

Andere video-interviews

Bekijk ook de video-interviews met andere deelnemers van het Informatieberaad.