Vacature: Leden voor de Architectuurboard Zorg

*Deze vacature is inmiddels verlopen*

Bent u strategisch gesprekspartner met kennis van IT-architectuur en complexe informatievraagstukken? En wilt u uw expertise met ons delen? Solliciteer dan naar de functie van lid van de Architectuurboard Zorg!

Man leest vacaturepagina krant

Als professional in de zorg ervaart u het dagelijks: burgers staan steeds meer centraal in het zorginformatieproces. Tegelijkertijd speelt IT een cruciale rol in de samenwerking tussen zorgprofessionals. Die ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de IT-architectuur van ons zorginformatiestelsel. En dat vraagt een hoger kennisniveau van de bestuurders in de zorg. Zij willen meer overzicht en inzicht krijgen in de huidige en gewenste inrichting én in het gebruik van het informatiestelsel en de basisinfrastructuur.

Om bestuurders te ondersteunen bij deze behoefte aan expertiseadvies, wordt in opdracht van het Informatieberaad Zorg een onafhankelijke Architectuurboard Zorg ingericht. Zorginstituut Nederland richt deze board in en faciliteert de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de board. ‘Linking pins’ vanuit het Informatieberaad Zorg voor de board zijn bestuurders van Alliade en CZ.

Draagt u met uw architectuurkennis graag bij aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg in heel Nederland? Dan maken we graag kennis met u!

Herkent u zich in het onderstaande profiel?

  • U hebt kennis en expertise vanuit het brede zorgveld, maar ook van daarbuiten.
  • U houdt u dagelijks op strategisch niveau bezig met complexe informatiseringsvraagstukken.
  • U staat bekend om uw inzichten en adviezen en wordt gezien als gesprekspartner van bestuurders en directie.
  • U concretiseert inzichten in een onafhankelijk advies dat aansluit bij het gesprek aan de bestuurstafel.
  • U bent een generalist die op strategisch niveau met kennis van en inzicht in specifieke bedrijfsprocessen ideeën en visie kan concretiseren in begrijpelijke adviezen en realistische ontwerpen.
  • U analyseert complexe vraagstukken en heeft daarbij een scherp oog voor de samenhang tussen deze vraagstukken, vanuit verschillende stakeholdersperspectieven.
  • U bent in staat architectuur en ontwerp als brug in te zetten tussen visie en strategie enerzijds en beleid en ontwikkelingen anderzijds.
  • U heeft aantoonbare ervaring met het reviewen van projecten, standaarden en voorzieningen.
  • U hebt gezag en werkt zonder last of ruggespraak.
  • U zet het maatschappelijk belang voorop en denkt buiten de kaders en over grenzen heen.

Frequentie en duur boardbijeenkomsten

De board komt naar verwachting ongeveer 8 keer per jaar bijeen, op een locatie in het midden van het land. De bijeenkomsten van de board duren tussen de 2 en 2,5 uur per bijeenkomst.

Vergoeding

Voor de bijeenkomsten van de board ontvangt u een onkosten- en reiskostenvergoeding. De werkwijze lichten wij u graag toe in het kennismakingsgesprek.

Procedure

Stuur uw motivatiebrief en cv per mail naar Eva Marquarita, programmamanager van Zorginstituut Nederland. De selectiegesprekken worden gevoerd door Tiana van Grinsven (RvB), Karel van den Broek (CIO) en Eva Marquarita (Programmamanager). Heeft u vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Eva Marquarita via mail, of telefonisch via 06 217 16 219.

Het voornemen is de board zo snel mogelijk in te richten, uw sollicitatie ontvangen we graag voor 15 april.