'Kaders voor het Duurzaam Informatiestelsel' opnieuw open voor consultatie

Vandaag, 28 maart 2018, start de tweede open consultatie van de Kaders voor het duurzaam informatiestelsel in de zorg. Dit is besloten in het Informatieberaad van afgelopen maandag 26 maart. Belanghebbenden kunnen reageren tot en met dinsdag 24 april 2018.

Concretisering van de basisprincipes

De kaders bestaan uit zowel de basisprincipes als de afgeleide principes voor het informatiestelsel. Eerder lagen al de basisprincipes voor voor consultatie. (De reacties werden op 16 februari 2018 op deze website gepubliceerd.) Tijdens het Informatieberaad van 26 maart zijn de basisprincipes voor het duurzaam informatiestelsel besproken, en hebben de deelnemers deze geaccordeerd. Hieraan zijn nu de afgeleide principes toegevoegd. De afgeleide principes zijn een concretisering van de basisprincipes.

Nieuwe consultatieronde voor definitief voorstel

In deze open consultatie kunnen alle belanghebbenden reageren op het gehele voorstel: de basis- én de afgeleide principes. Naar aanleiding van de reacties kan de Architectuurcommunity Zorg het voorstel mogelijk verbeteren en met een definitief voorstel komen. Reacties op deze open consultatie worden gepubliceerd op deze website.

Reageren op het voorstel

In het onderstaande document 'Principes Informatiestelsel voor de zorg' vindt u de - na de vorige open consultatie aangepaste - basisprincipes en de daaraan nieuw toegevoegde, afgeleide principes. Daarnaast vindt u ook een link naar het document met de toelatingscriteria.

Uw opmerkingen kunt per mail sturen. De sluitingsdatum voor het inzenden van uw opmerkingen is 24 april 2018.