Open consultatie 'Verkenning ZorgAdresRegister'

Vanaf vandaag, 28 maart 2018, is de eerste verkenning van een ZorgAdresRegister open voor consultatie. De deelnemers van het Informatieberaad Zorg hebben dit besloten in de vergadering van afgelopen maandag 26 maart. Het Informatieberaad had de Architectuurcommunity Zorg gevraagd om een verkennend voorstel. Belanghebbenden kunnen op deze verkenning reageren tot en met dinsdag 24 april.

Input voor verrijking van het advies

Het gaat om een eerste richting voor een advies vanuit de Architectuurcommunity waarvoor de community input vraagt van het zorgveld. Het gaat hier niet om een open consultatie in het kader van het proces van toelating, maar om een verrijking van het advies dat wordt voorgelegd aan het Informatieberaad.

ZorgAdresRegister wordt ZAI-stelsel

De Architectuurcommunity Zorg stelt voor het ZorgAdresRegister een nieuwe naam te geven: ZorgAdresInformatieStelsel (ZAI-stelsel). In het ZorgAdresInformatieStelsel is adresinformatie en zorgaanbod van zorgaanbieders en gezondheidsdiensten is opgenomen. Het ZAI-stelsel moet een samenhangend stelsel worden voor het beheer, de ontsluiting en het gebruik van zorgaanbieders(adres)informatie. De drie primaire gebruiksdoelen zijn:

  • het vinden en identificeren van zorg- en gezondheidsaanbod,
  • het bereiken van en verbinden met een aanbieder via een communicatiedienst, en
  • het schakelen en uitwisselen van gezondheidsinformatie.

Advies van de Architectuur Community

De Architectuurcommunity Zorg vraagt het zorgveld om een reactie op dit eerste voorstel voor een ZorgAdresInformatieStelsel. Het gaat primair om het toetsen van de eerste verkenning. Naar aanleiding van de reacties kan de Architectuurcommunity het voorstel aanscherpen om het uiteindelijk voor te kunnen leggen aan Informatieberaad. Reacties op deze open consultatie worden gepubliceerd op deze website.

Reageren op het voorstel

U vindt een toelichting op de achtergrond en vraagstelling van het ZAI-stelsel in de onderstaande (oplegger)notitie. Het advies van de Architectuurcommunity vindt u in de onderstaande aanbiedingsmemo. Uw opmerkingen kunt u per mail sturen. De sluitingsdatum voor het inzenden van uw opmerkingen is dinsdag 24 april 2018.