Outcomedoelen Informatieberaad: Op weg naar doorbraken!

Op donderdag 31 mei, na afloop van het HIMSS/Health 2.0 congres in Sitges, komen de bestuurders van het Informatieberaad en overige zorgbestuurders bij elkaar. Zij gaan in gesprek over welke doorbraken nodig zijn om de outcomedoelen van het Informatieberaad te behalen. De bestuurders pitchen hun ideeën aan elkaar en bespreken vervolgens wat hiervoor concreet nodig is.

Door digitalisering verplaatst de zorg zich van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Zo kunnen mensen langer thuis blijven wonen, hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis, en worden ze vaak beter geholpen. Bovendien krijgen mensen meer regie over hun gezondheid. Daarom werkt het Informatieberaad aan vier concrete outcomedoelen: Medicatieveiligheid, een persoonlijke gezondheidsomgeving waarin de patiënt centraal staat, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling en -overdracht én het eenmalig vastleggen van gegevens.

Een versnellingsprogramma voor de beste doorbraken

Het Nederlandse zorglandschap is in beweging. Op tal van plaatsen en binnen verschillende organisaties in de zorg wordt continu gewerkt aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Tegelijkertijd zijn doorbraken nodig om de outcomedoelen te behalen. Aan de hand van drie vragen pitchen de bestuurders hun voorgestelde doorbraken aan elkaar:

  • Hoe kunnen we regionaal beter samenwerken?
  • Hoe worden de landelijke outcome doelen, doelen waar de regio ook actief mee aan de slag kan en wat aan heeft?
  • Hoe kan de patiënt in zijn regio profiteren van alle activiteiten die worden ontplooid om de landelijke outcome doelen te behalen?

De beste voorstellen voor de doorbraken worden na de pitches geselecteerd en vertaald naar een concreet versnellingsprogramma in Nederland. Zo gaat het Informatieberaad op weg naar concrete doorbraken voor het realiseren van de outcomedoelen.

Meer informatie

In het onderstaande document treft u aanvullende inhoudelijke informatie aan over de aankomende pitches. En een overzicht van oproepen van het Informatieberaad.