Architectuurboard Zorg van start

‘Het Informatieberaad Zorg adviseren over complexe informatievraagstukken en IT-architectuur in de zorg’, dat is de opdracht van de kersverse Architectuurboard Zorg. Vrijdag 8 juni kwamen de leden voor het eerst bij elkaar en daarmee zijn zij officieel van start gegaan. De Architectuurboard Zorg bestaat uit 16 experts die samen de hele zorgsector en diverse expertisegebieden vertegenwoordigen. De board komt maximaal 8 keer per jaar bij elkaar; het Informatieberaad Zorg vergadert 4 keer per jaar.

Bijdragen aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg

Op de vacature voor leden van de Architectuurboard Zorg kwamen ruim 50 reacties. De belangstelling onder professionals om bij te dragen aan wat de board beoogt –een duurzaam informatiestelsel voor de zorg realiseren – blijkt groot. Naast sollicitaties op de vacature tipten bestuurders en stakeholders uit de zorgsector ook experts. Alle leden nemen op persoonlijke titel deel aan de Architectuurboard Zorg en doen dit vanuit een maatschappelijke belangstelling en verantwoordelijkheid.

Samenstelling

Tijdens het selectieproces is zorgvuldig gekeken naar kennis en expertise, persoonlijke eigenschappen, maatschappelijke betrokkenheid en diversiteit. Ook is een inschatting gemaakt van de manier waarop de boardleden elkaar aanvullen. Daarmee is de Architectuurboard Zorg een afspiegeling van het vakgebied van IT-architectuur.

Werkwijze

De leden van de Architectuurboard Zorg werken in opdracht van het Informatieberaad Zorg en leveren hen expert-advies over diverse onderwerpen. Twee leden van het Informatieberaad, Erik Kuik en Arno van Son, zijn contactpersoon voor de Architectuurboard en vervullen de rol van ‘linking pin’. Zij zorgen ervoor dat onderwerpen en taalgebruik van de Architectuurboard aansluiten bij de agenda’s en de belevingswereld van bestuurders uit het Informatieberaad. Zorginstituut Nederland voert het secretariaat van de Architectuurboard Zorg.

Leden Architectuurboard Zorg

 • Anil Jadoenathmisier (directeur IT en innovatie)
 • Art Ligthart (lead architect, buiten zorgdomein)
 • Frank Kuiper (consultant/projectmanager zorg en ICT)
 • Hedde van der Lugt (architect en manager standaarden)
 • Jaap Dik (apotheker/informaticus)
 • Jan Hazelzet (CMIO)
 • Jan-Eric Slot (CIO en bestuurslid)
 • Jan-Joost van Walsum (lead enterprise architect)
 • Jeroen van Ginneken (consultant strategie en innovatie)
 • Johan Vos (bestuurslid)
 • Michel Peters (manager informatie en technologie)
 • Philip van Klaveren (bestuurder)
 • Ronald de Zwart (informatiearchitect)
 • Stefaan Kindekens (CIO)
 • Ton van Rhijn (CIO)
 • Yola Park (enterprise architect)
Binnenkort stellen de leden van de Architectuurboard Zorg zich via een filmpje voor.

Binnenkort stellen de leden van de Architectuurboard Zorg zich via een filmpje op deze website voor.

Achtergrond

Het doel van de Architectuurboard Zorg is het realiseren van een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Dit is nodig omdat de ontwikkelingen in de zorg en informatiemanagement nieuwe eisen stellen aan de IT-architectuur van het zorginformatiestelsel.


Om goede besluiten te kunnen nemen, hebben bestuurders in de zorg behoefte aan meer overzicht en inzicht in de huidige en gewenste inrichting én in het gebruik van het informatiestelsel en de basisinfrastructuur.

Voorstellen die ingrijpen op het zorgbrede informatiestelsel moeten beoordeeld worden op:

 • samenhang;
 • technische haalbaarheid;
 • risico’s;
 • betaalbaarheid;
 • veiligheid;
 • duurzaamheid.

Zo wordt met al het expert-advies van de Architectuurboard Zorg een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van een duurzaam zorgbreed informatiestelsel. En worden de gestelde doelen eenvoudiger en volgens een set van coherente afspraken gerealiseerd.