Open consultatie vanaf vandaag live!

Vanaf vandaag staat de open consultatie met betrekking tot een Public Key Infrastructure live. Een PKI is een authenticatiemiddel dat gebruikt kan worden om veilige gegevensuitwisseling te realiseren. Maar er zijn meer oplossingen om authenticatie van systemen te realiseren. Directe aanleiding voor de werkzaamheden van de werkgroep was namelijk een vraag van het programma MedMij naar de inzet van public key infrastructure (PKI) voor Persoonlijke Gezondheidsomgevingen.

Het Informatieberaad besloot deze vraag voor advies voor te leggen aan de (destijds nog op te richten) Architectuurcommunity Zorg. Vervolgens is de werkgroep PKI/Veilige gegevensuitwisseling samengesteld om een antwoord te geven. MedMij heeft de werkgroep als use case genomen om te bepalen wat voor (PKI) oplossing passend is.

Het advies is vervat in bijgesloten notitie waarvan de werkgroep deze graag voorlegt aan het zorgveld met het verzoek deze in ieder geval op de volgende drie punten te bekijken.

Doel van de open consultatie

  • Input te verzamelen vanuit het brede werkveld.

  • Aanvulling en verbreding van de use cases voor het PKI-scenario.

  • Inzicht verkrijgen in de verschillende alternatieven en bijbehorende use cases.

Als u naast deze drie vragen nog andere op- of aanmerkingen heeft ter verbetering van voorliggende notitie dan ontvangen we deze ook graag. Uw reacties op deze openbare consultatie zien we graag tegemoet, en kunt u tot 20 juli 2018 sturen naar prio@minvws.nl. Reacties komen beschikbaar op de website.

Na de verwerking van het commentaar uit de openbare consultatie, wordt deze notitie voorgelegd aan de Architectuurboard i.o. en de Kerngroep van de Informatieberaad, om vervolgens te worden aangeboden aan het Informatieberaad zelf.