Philadelphia geeft Informatieberaad een ‘kijkje in de data-keuken’

Op maandagmiddag 18 juni zijn de voorzitter en de leden van het Informatieberaad op bezoek bij Philadelphia in Amersfoort gegaan. Het doel van dit werkbezoek is om van elkaar te leren, waarbij data, data-analyses en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling in de zorg centraal stonden.

Philadelphia ondersteunt ongeveer 7.800 mensen met een beperking. Verspreid over zo’n 600 kleinschalige locaties zorgen de professionals van Philadelphia voor ondersteuning op maat. Onder andere ergotherapeuten, fysiotherapeuten, gedragsdeskundigen en logopedisten zetten zich dagelijks in voor de mensen die bij Philadelphia wonen en/of intensieve zorg of ambulante begeleiding ontvangen. Tijdens het werkbezoek werd duidelijk dat datamanagement een steeds belangrijkere rol speelt bij het realiseren van de bedrijfsdoelen van Philadelphia.

Werkbezoek Informatieberaad

Datamanagement organisatiebreed opgepakt

Het werkbezoek is aan het begin van de middag gestart met een welkomstwoord en een inleiding door Matt Janssens, directeur Informatisering & Automatisering van Philadelphia. Janssens gaf aan dat als je als organisatie je data op orde wilt hebben, je datamanagement nodig hebt. Hij constateerde onder andere dat zowel de hoeveelheid als de diversiteit van de data bij Philadelphia toenemen. Daarbij is het in- en extern reguleren van het beheersen van de datastromen van groot belang. Daarom is datamanagement organisatiebreed opgepakt. Het verzamelen, verrijken en verwerken van data verhoogt de waarde van de data, wat ten goede komt aan de bedrijfsdoelen van Philadelphia.

Van data naar stuurinformatie

Hierna heeft Jasper Drenth, manager Business Analyse & Business Intelligence, een kijkje in de ‘data-keuken’ van Philadelphia gegeven. Drenth legde uit dat zij over veel brongegevens beschikken en hoe zij tot stuurinformatie komen. De datawarehouse die zij gebruiken is gebruiksvriendelijk gemaakt voor de medewerkers. De ontwikkeling van het datawarehouse is mede volgens het principe van ‘Privacy by design’ tot stand gekomen en door gebruikers actief te betrekken tijdens de ontwikkelingsfase. Vervolgens heeft Drenth de leden van het Informatieberaad laten zien over welke stuurinformatie medewerkers van zijn organisatie kunnen beschikken. Zo werd voor alle deelnemers aan het werkbezoek duidelijk hoe de vertaling van data naar informatie en wat je daarmee kan er concreet in de praktijk uitziet. Het boeiende en informatieve werkbezoek werd vervolgens afgesloten met het uitwisselen van kennis en ervaringen en de voorzitter van het Informatieberaad, Erik Gerritsen bedankte de aanwezigen voor hun komst en Philadelphia voor de gastvrijheid en voor het openen van hun deuren van de ‘data-keuken’.