Nu beschikbaar: handreiking voor toegankelijke digitale zorg

Het Informatieberaad Zorg heeft recent het besluit genomen om de standaard voor digitale toegankelijkheid (WCAG) op te nemen in de basisinfrastructuur van de digitale zorg. In juni wordt het Informatieberaad gevraagd wat de voortgang is voor wat betreft toegankelijke digitale zorg.

Om het Informatieberaad daarbij te helpen hebben de Patiƫntenfederatie, Ieder(in), MIND, PGOsupport en de Oogvereniging een Handreiking voor toegankelijke digitale zorg gemaakt. Deze is op 21 januari j.l. aan de voorzitter van het Informatieberaad aangeboden.

In de handreiking staat kort de wet- en regelgeving uitgelegd als ook de internationale standaard voor digitale toegankelijkheid, een helder plan van aanpak, concrete tips om mee aan de slag te gaan en goede praktijkvoorbeelden. U vindt de handreiking ook op de website van PGO-support.