Kaders voor het Duurzaam Informatiestelsel open voor consultatie

Vanaf vandaag, 18 maart 2019, staan de documenten Kaders voor het Duurzaam Informatiestelsel open voor consultatie. Belanghebbenden kunnen op deze open consultatie reageren tot en met 15 april 2019. Deze documenten treft u aan via de link onderaan dit bericht.

Kaders voor het duurzaam informatiestelsel

De  kaders voor het duurzaam Informatiestelsel bestaan uit een aantal documenten die samen richting geven aan de ontwikkeling van een referentie-architectuur voor het duurzaam informatiestelsel. De kaders bestaan nu uit twee delen:

 • Deel 1: Principes van het duurzaam informatiestelsel voor de zorg;
 • Deel 2: Richtlijnen duurzaam informatiestelsel voor de zorg;

Van deze documenten is deel 1 reeds in open consultatie geweest. Dit document bestaat uit de basisprincipes en de afgeleide principes. Het Informatieberaad heeft deze principes in haar vergadering van 12 december 2018 vastgesteld. Vandaag gaat deel 2 in open consultatie.

Voor deze open consultatie zijn vijf documenten beschikbaar.

 1. Het ingevulde format voor open consultatie
 2. Deel 2: Richtlijnen voor het duurzaam informatiestelsel in de zorg (introductie)
 3. Bijlage 2a: Modellering van het duurzaam informatiestelsel in de zorgHet document “modellering van een duurzaam informatiestelsel in de zorg”
 4. Bijlage 2b: Begrippenlijst
 5. Bijlage 2c: Richtlijnen

Deel 2 geeft een introductie op de verschillende onderliggende documenten (bijlage 2a/2c).

Aan de respondenten worden met betrekking tot de bijlagen de volgende vragen voorgelegd.

Bijlage 2a: Dit document beschrijft de concepten (architectuurbouwstenen) waarop de richtlijnen van toepassing zijn. Gevraagd wordt:

 1. Is de verhaallijn helder weergegeven en zo nee, welke verandering is nodig?
 2. Is er met de modellen voldoende context gegeven aan de begrippen en zo nee, wat ontbreekt?
 3. Is de positionering van de kaders en de richtlijnen duidelijk en zo nee, wat moet worden toegevoegd?
 4. Zijn er ontbrekende zaken die aandacht nodig hebben om de richtlijnen goed te kunnen lezen en zo ja, welke?

Bijlage 2b: Een begrippenlijst is toegevoegd om de gehanteerde terminologie te definiëren en te verklaren. In de open consultatie wordt gevraagd:

 1. Zijn de begrippen helder en duidelijk uitgelegd en zo nee, hoe zouden ze uitgelegd moeten worden?
 2. Is er een aanvulling nodig van de definitie en zo ja, welke?
 3. Zijn er voorbeelden te noemen en zo ja, welke?
 4. Zijn er definities die ontbreken en zo ja, welke?

Bijlage 2c: Met betrekking tot de richtlijnen wordt gevraagd om gemotiveerd aan te geven:

 1. Is de verwoording van de richtlijn, en het toetsingskader, helder geformuleerd en zo nee, hoe zou het moeten worden geformuleerd?
 2. Zijn aanpassingen nodig in de richtlijnen met betrekking tot de woorden “MOET”, “MAG NIET”, “ZOU MOETEN”, “ZOU NIET MOETEN”, en “MAG” en zo ja, welke?
 3. Welke richtlijnen zouden niet opgenomen moeten worden en waarom?
 4. Welke richtlijnen ontbreken en waarom moeten die toegevoegd worden?

Uw reacties op deze openbare consultatie zien wij graag tegemoet. U kunt tot 15 april 2019 uw reactie sturen naar openconsultatiesinformatieberaadzorg@minvws.nl. De reacties komen beschikbaar op de website.