Stap dichterbij wettelijke verplichting elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Bruno Bruins zet het gezondheidsbelang voorop: “Bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg staat voor mij de toegevoegde waarde voor zorgprofessionals en patiënten bovenaan.” Een duidelijke boodschap in de tweede brief Gegevensuitwisseling die de minister voor Medische Zorg en Sport op 9 april naar de Tweede Kamer stuurde. En een uitspraak die aan de basis lag van de eerste selectie gegevensuitwisselingen in de Roadmap die straks bij wet stapsgewijs digitaal verplicht worden gesteld.

Tweede brief

Deze week stuurde minister Bruins zijn tweede brief ‘Gegevensuitwisseling in de zorg’ naar de Tweede Kamer. De brief geeft de contouren van de wettelijke verplichting voor verplichte digitale uitwisseling aan die hij in zijn eerste brief heeft aangekondigd. Door de uitwisseling tussen zorgprofessionals stapsgewijs digitaal te gaan verplichten, komt er meer eenheid in taal en techniek en kunnen vermijdbare fouten worden voorkomen.

Roadmap

In de wettelijke verplichting worden straks stap voor stap gegevensuitwisselingen aangewezen die verplicht elektronisch moeten plaatsvinden. Welke uitwisselingen dat als eerste moeten zijn, is de afgelopen maanden bepaald door collega’s uit het zorgveld zelf. Na ontdubbelen en een check op de criteria van de uiteindelijk meer dan 40 ontvangen voorstellen, geeft de minister in zijn tweede brief een eerste set van geprioriteerde uitwisselingen. Deze set vormt de eerste editie van de - nu nog concept - ‘Roadmap Gegevensuitwisseling’.

Verdieping

Om scherp te krijgen wat er bij elk van de geprioriteerde uitwisselingen precies wordt uitgewisseld, wat er nodig is om dit digitaal te doen, wie daarbij een rol hebben en op welke termijn het realiseerbaar is, worden ‘de 13’ tot aan de zomer tot in detail uitgewerkt. Dat gebeurt in sessies samen met de betrokkenen uit het zorgveld.

Voor de zomer volgt de derde brief met daarin de definitieve eerste set van uitwisselingen en de stand van zaken van de nieuwe wetgeving. Ook ligt er dan een programmatische aanpak om het zorgveld te ondersteunen om de komende jaren tot digitalisering te komen.

Meer over de aanpak van het programma ‘Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’ lees je op de speciale pagina’s van de website van het Informatieberaad.