Inschrijftermijn InZicht-proeftuinen verlengd tot 27 mei

Het is u misschien niet ontgaan: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is op zoek naar ambitieuze zorginstellingen die aan de slag willen met het uitwisselen van gegevens in een InZicht-proeftuin. Daarvoor heeft VWS een aanbesteding voor 17 proeftuinen op TenderNed geplaatst. De inschrijftermijn hiervoor is nu verlengd tot 27 mei. Ook is er een tweede vragenronde ingepland.

Veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling

InZicht is het programma van VWS dat de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moet versnellen. Het gaat hierbij om gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, tussen zorgprofessionals onderling én tussen de langdurige en curatieve zorg. Alleen met kennis en toewijding van zorginstellingen is digitale uitwisseling van gegevens op deze manier mogelijk. Veilige en eenduidige uitwisseling, met gebruik van gestandaardiseerde technologie. Waarbij technologie veel meer is dan ondersteunend. Want met de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek, wordt de kwaliteit van de zorg flink verhoogt. ICT is daarbij van groot belang en draagt bij aan de kwaliteit van de langdurige zorg en in het verlengde daarvan aan de kwaliteit van leven.

Proeftuinen geven ruimte voor innovatie

InZicht richt zich op het versnellen van de digitale gegevensuitwisseling binnen de modules Persoonlijke Gezondheidsomgeving, de verpleegkundige eOverdracht en de Medicatieoverdracht. In proeftuinen wordt per module toegewerkt naar oplossingen op het gebied van techniek, informatie en zorgproces. U onderzoekt, experimenteert, brengt kinderziektes in kaart en bedenkt oplossingen. En toetst of die oplossingen in de praktijk echt werken.

Proeftuinen zetten de versnelling voor de sector in gang

In een proeftuin gaat u aan de slag in een klein team van organisaties die in een zorgketen samenwerken. Bijvoorbeeld een verpleeghuis met wijkverpleging, ziekenhuis of huisarts. Met gebundelde deskundigheid en ambitie zet uw proeftuin de sector aan het denken. En maakt binnen zes maanden duidelijk wat nodig is voor veilige en eenduidige digitale uitwisseling van gegevens. Hiermee zet uw proeftuin de versnelling voor de hele sector in gang.

Interesse? Maak tijdig een account aan

Is uw interesse aangewakkerd of wilt u meer weten? Lees dan verder op TenderNed. Om in te kunnen schrijven op een proeftuin heeft u een account met eHerkenning nodig. Zorg ervoor dat u dat tijdig aanmaakt.

Kijk mee: zo werkt inschrijven op een proeftuin

Tijdens een inlichtingenbijeenkomst op 23 april lag de nadruk op het proces van inschrijving op TenderNed. Kijk en luister mee, ook naar de antwoorden op gestelde vragen.