Update planning programma Gegevensuitwisseling

In het Informatieberaad Zorg van 17 juni is de aanpak van het programma Gegevensuitwisseling en de uitwerking van de eerste editie van de Roadmap besproken. Daarbij werd ook aandacht besteed aan de recente ‘whole system in the room’ (WSITR)-sessies voor de 13 gegevensuitwisselingen van de Roadmap. Uit de tot nu toe georganiseerde sessies met alle betrokkenen is veel inzicht, energie en inhoud gekomen. Tegelijkertijd bleken er ook nog onduidelijkheden te zijn waar het ging om mandateringen en verwachtingen voor het vervolg. Dat was de reden voor het op dat moment niet door laten gaan van de WSITR-sessies die na 17 juni stonden gepland.

Rust en focus

Begin juli werd in het Informatieberaad besloten om nog meer oog te hebben voor de samenhang tussen alles wat we doen, met een snelheid die voor iedereen haalbaar is en met afspraken die voor iedereen duidelijk zijn. Met die gedachte gaan we later dit jaar kijken naar de nog resterende sessies. De winst van de sessies die al hebben plaatsgevonden maakt duidelijk dat het herhalen ervan - ondanks eerdere suggesties daartoe - niet nodig is.

De komende maanden brengen we nog meer focus aan en nemen we iets meer tijd en rust voor het vervolgproces. Dat doen we onder andere door te focussen op de vier al lopende sector overstijgende programma’s - uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ), Beelduitwisseling, Medicatieproces en Verpleegkundige Overdracht. Deze programma’s dragen bij aan de voorwaarden voor en vormen voor een groot deel de basis van de elektronische gegevensuitwisselingen die zijn opgenomen op de concept Roadmap. Daarna bekijken we hoe en wanneer onderdelen van de concept Roadmap hierop kunnen aansluiten.

Om te kunnen ‘oefenen’ met het wetgevingstraject gaan we daarnaast ook met twee gegevensuitwisselingen - Verpleegkundige Overdracht en Medicatieproces (digitaal receptenverkeer) - proefdraaien.

Samen verder

Vanuit het Informatieberaad gaat veel dank uit naar iedereen die tot nu toe een bijdrage heeft geleverd. Mede dankzij jullie inzet staan we waar we nu staan en kunnen we samen dit belangrijke traject voortzetten. Bij onze verdere aanpak en de definitieve eerste editie van de Roadmap betrekken we het veld intensief. Hiervoor komen we binnenkort met een voor iedereen haalbare planning.

Via de nieuwsbrief, uitnodigingen en deze website houden we je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in en rondom het Informatieberaad Zorg en het programma Gegevensuitwisseling.