Beproeving richtlijnen Kaders voor een duurzaam informatiestelsel

Op maandag 17 juni heeft het Informatieberaad Zorg ingestemd met het advies van de Architectuurboard Zorg over de richtlijnen Kaders voor een duurzaam informatiestelsel. Afgesproken is dat de richtlijnen eerst moeten worden beproefd door de programma’s. Na een geslaagde beproeving op o.a. toepasbaarheid worden de richtlijnen voor Kaders ter vaststelling aan het Informatieberaad Zorg voorgelegd.