Besluit Beelduitwisseling via IHE-profielen

Het Informatieberaad stemde op 17 juni in met het advies van de Architectuur board en laat Beelduitwisseling met IHE-profielen niet toe tot de basisinfrastructuur. Afgesproken is om te onderzoeken of de Beelduitwisseling in het programma TWIIN versneld kan worden.