Terugblik op de tweedaagse VIB-bijeenkomst nu online

Op 5 en 6 september zijn verschillende mensen, die betrokken zijn bij het Informatieberaad, op de Veluwe informeel bij elkaar gekomen. De terugblik op deze bijeenkomst is vanaf vandaag beschikbaar. U kunt deze terugblik hieronder downloaden en lezen.

Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS, die samenwerken aan de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Deze groep van mensen (de vrienden van) zijn leden van het Informatieberaad zelf, hun beleidsadviseurs, CMIO’s, CNIO’s, vertegenwoordigers van de regio, verzekeraars, VZVZ, Nictiz, Zorginstituut Nederland en VWS. Met elkaar hebben zij gesproken over de samenhang tussen verschillende programma’s en trajecten die worden ontplooid in het realiseren van elektronische gegevensuitwisseling. En hebben ze de samenwerking versterkt.