Nieuwe versie ‘Visie op samenhang in de zorginfrastructuren in Nederland’ nu beschikbaar

Van 22 augustus tot 4 oktober 2019 heeft de open consultatie op het visiedocument 'Visie op samenhang in de zorginfrastructuren in Nederland' plaatsgevonden.

Naar aanleiding van deze open consultatie hebben de auteurs het document aangepast. De aangepaste versie treft u hier aan. Ook is een overzicht van alle reacties beschikbaar en van de wijze waarop indieners met de reacties omgaan. Deze treft u hier aan.