Meet Up - Leren van implementeren verplaatst naar 21 september 2020

De Meet Up met het thema ‘Leren van Implementeren’ die op maandag 20 april plaats zou vinden wordt vanwege het Corona-virus verplaatst naar maandag 21 september 2020.

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen om het Corona-virus te bestrijden. Eén van de maatregelen is gericht op evenementen en samenkomsten. Daarom is besloten de Meet Up te verplaatsen. Ook de livestream verplaatsen we naar de nieuwe datum.

Noteer 21 september alvast in uw agenda. Deelnemers die zich hebben ingeschreven voor de Meet Up van 20 april ontvangen voor de zomer een nieuwe uitnodiging, inclusief een link waarmee zij zich kunnen inschrijven voor de Meet Up van september. De huidige inschrijvingen zijn vervallen.

Heeft u nog vragen mail dan naar meetup-informatieberaad@minvws.nl.

We zien uit naar uw komst op 21 september!