Samenhang in activiteiten rondom Informatieberaad in kaart gebracht

Vanaf vandaag is een presentatie beschikbaar, waarin is aangegeven hoe de outcomedoelen van het Informatieberaad, de geprioriteeerde gegevensuitwisselingen, de VIPP programma’s en andere programma’s met elkaar samenhangen. De presentatie kunt u onderaan dit bericht downloaden en lezen.

In september 2019 is tijdens een bijeenkomst van de vrienden van het Informatieberaad aan de programmamanagers van de vijf focusprogramma’s gevraagd een mapping van hun programma’s uit te voeren en in het verlengde daarvan een roadmap te ontwikkelen. De mapping door Registratie aan de Bron, Medicatieoverdracht, eOverdracht, Twinn en MedMij en in het verlengde hiervan de roadmap, zijn inzichtelijk gemaakt door middel van de vandaag gepubliceerd presentatie.

De presentatie geeft een overzicht van de vijf focusprogramma’s en van de relaties van deze programma’s met andere ontwikkelingen op het snijvlak van zorg en ICT. Denk hierbij aan de werkzaamheden die in het kader van de outcomedoelen worden verricht, het wetgevingsprogramma gegevensuitwisseling en aan de VIPP programma’s. En bijvoorbeeld ook aan rol van ICT-leveranciers en zorgaanbieders. De presentatie is een momentopname. Bij belangrijke ontwikkelingen wordt deze aangepast aan de actualiteit.

Meer informatie

Presentatie over de 5 focus focusprogramma’s – samenhang en afhankelijkheden