COVID-19: Versnelling overdracht van medische gegevens

Door de coronacrisis is de druk op de zorg toegenomen. Om deze druk te verlichten is het onder andere belangrijk dat medische gegevens van patiënten op de juiste plek in de zorg elektronisch beschikbaar zijn. Verschillende ICT-leveranciers hebben suggesties gedaan voor de versnelde realisatie en invoer van structurele oplossingen voor het uitwisselen van medische gegevens. Een overzicht van deze structurele oplossingen is beschikbaar in het onderstaande document. De leveranciers bieden hun oplossingen gratis aan voor de duur van de coronacrisis. Daarna is het aan de afnemer om de oplossing wel of niet voort te zetten.

De stappen die op dit moment worden gezet, zijn een positieve ontwikkeling. Leveranciers die nog geen stappen hebben gezet wordt gevraagd om ook versneld structurele oplossingen aan te dragen, zodat extra handelingen bij de overdracht van medische gegevens zo snel mogelijk worden afgebouwd. Deze leveranciers kunnen zich melden door een mail te sturen naar: informatieberaadzorg@minvws.nl.

De oplossingen helpen om de overdracht van medische gegevens tussen ziekenhuizen versneld en met minimale inspanning mogelijk te maken. In eerste instantie zijn oplossingen verzamelend die zich richten op gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen. In het onderstaande document leest u welke oplossingen beschikbaar zijn en hoe u in contact kunt komen met de verschillende ICT-leveranciers. Ook voor andere sectoren en cross-sectorale overdracht worden de structurele oplossingen in kaart gebracht.

Tijdelijke voorzieningen

Voor een snelle overdracht van medische gegevens zijn ook verschillende tijdelijke noodvoorzieningen uitgerold. Een voorbeeld hiervan is het COVID19 portaal van Philips, dat ziekenhuizen (inmiddels 95%) gedurende de coronacrisis inzetten voor overdracht van medische gegevens. Meer informatie treft u aan via deze link.