30 juni en 7 juli 2020: informatiesessies generieke normen gegevensuitwisseling

Wilt u meer weten over de raadpleging generieke normen gegevensuitwisseling, die is gestart op 12 juni 2020? Schrijft u zich dan in voor een online informatiesessie op dinsdag 30 juni of op dinsdag 7 juli. Het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg geeft tijdens deze sessies een toelichting op de raadpleging. Uiteraard heeft u ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Met de raadpleging vraagt het programma het zorgveld om mee te denken over welke generieke normen als eerste moeten worden uitgewerkt, voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in de zorg. Denk hierbij aan identificatie, machtiging of autorisatie zorgverlener. Dit gebeurt in het kader van de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz), die nu in de maak is.

Aanmelden informatiesessies

Via de onderstaande linkjes meldt u zich aan voor één van beide informatiesessies:

Uiterlijk twee dagen van tevoren ontvangt u een link om deel te nemen aan de door u gekozen sessie.

Achtergrondinformatie raadpleging

De Wegiz verplicht zorgverleners om gegevens in de toekomst elektronisch uit te wisselen volgens standaarden voor taal en techniek. Daarbij verwijst wetgeving naar NEN-normen. Voor iedere gegevensuitwisseling komt er een NEN-norm, met daarin afspraken over taal en techniek. Daarnaast komt er een aantal generieke normen die voor meerdere of alle gegevensuitwisselingen geldt.

Om vast te kunnen stellen welke generieke normen nodig zijn en welke daarvan prioriteit hebben, zoekt het programma Gegevensuitwisseling inbreng vanuit het zorgveld door middel van een raadpleging. Die duurt tot en met 17 juli 2020. Meer informatie en documentatie over deze raadpleging vindt u in dit nieuwsbericht.