Ontvang inhoud in alle eenvoud

Met de nieuwe veilige emailnorm NTA 7516 op weg naar direct en makkelijk uitwisselen van Patiënt- en cliëntgegevens                  

Onlangs is de norm voor veilig mailen gereed gekomen en is te gebruiken in de zorg. Het filmpje laat vanuit een wijkverpleegkundige zien dat de nieuwe veilige emailnorm, de NTA 7516 een logische vervolgstap is op weg naar direct en makkelijk overdragen van patiënt- en cliëntgegevens. Momenteel maakt de zorg gebruik van verschillende veilige mailsystemen die met hulp van de NTA norm beter met elkaar kunnen uitwisselen. Informatie over patiënten en cliënten is nu vaak niet te kopiëren en te plakken en moet worden overgetypt. Dit kost veel tijd, is foutgevoelig en hierdoor zijn de administratieve lasten onnodig hoog. Bij zorgaanbieders die voldoen aan de nieuwe emailnorm voor veilig mailen de zogeheten NTA 7516 is overtypen nu al niet meer nodig en is informatie direct in het cliëntdossier te plaatsen. Met de nieuwe norm kan vandaag al begonnen worden met het terugdringen van de administratieve lasten. Ook voldoen verschillende veilige mailleveranciers zeer binnenkort al aan deze norm. Veilige mail wordt nu al veelvuldig gebruikt in de zorg en verdere verbetering hiervan kan op korte termijn bijdragen aan een betere overdracht van cliënten en patiënten door middel van gestandaardiseerd uitwisselen van gegevens. Hierdoor komt de juiste informatie eenvoudig en snel op de juiste plek en is tijd in de zorg weer voor mensen en niet voor de systemen.