Nieuwe VIPP regeling voor de GGZ-vrijgevestigden gepubliceerd.

Op 8 juli j.l. is het versnellingsprogramma uitwisseling Patiënt en de GGZ-vrijgevestigden gepubliceerd.

Doel van deze beleidsregel is dat ook de GGZ-vrijgevestigden een digitaliseringslag maken om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken en de patiënt meer de regie te geven over zijn of haar eigen gegevens.

De GGZ-vrijgevestigden worden door deze regeling gestimuleerd om op een gestandaardiseerde en veilige manier medische informatie digitaal te kunnen uitwisselen met de persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënt.

Hiervoor wordt een gebruikersstichting opgericht. Aan deze gebruikersstichting kan subsidie worden verstrekt voor het door ICT- leveranciers laten aanpassen van de Elektronische Patiënten Dossier (EPD) systemen in de GGZ-vrijgevestigde sector.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage zal een EPD moeten voldoen aan het MedMij afsprakenstelsel, waarbij minimaal de Basisgegevens GGZ is ingebouwd.

Voor meer informatie: zie  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-35820.html