Veilige Mail | Eerste leveranciers voldoen aan NTA 7516

Nog geen 2 jaar geleden startte in opdracht van het Informatieberaad een project om veilig en gebruikersvriendelijk mailen in de zorg mogelijk te maken. Nadat in mei 2019 de norm voor veilig mailen, NTA 7516, was vastgesteld zijn recent de eerste leveranciers gecertificeerd.  Cryptshare, Enovation, SecuMailer, SmartLockr en ZIVVER hebben onlangs het NTA 7516 certificaat in ontvangst mogen nemen. Hiermee zijn nieuwe stappen gezet richting het veilig, direct en makkelijk uitwisselen van medische gegevens via de mail.

De vijf leveranciers hebben de NCS 7516, het certificatieschema dat hoort bij NTA 7516, succesvol doorlopen. Hun producten voldoen aan de eisen van veilige mail in kader van de norm NTA 7516. Veiligheid, gebruikersvriendelijkheid, transparantie en interoperabiliteit stonden bij de audits centraal. Gebruikers kunnen nu met behulp van de producten van de gecertificeerde leveranciers zonder beperking berichten naar elkaar verzenden, ontvangen of lezen. Dit scheelt veel gedoe met beveiliging, zonder dat de veiligheid in geding komt.

Tijdens een digitale bijeenkomst sprak Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS, zijn dank uit aan de leveranciers. Informatieoverdracht in de zorg wordt mede door hun bijdrage veiliger.

Veilige Mail | Eerste leveranciers voldoen aan NTA 7516

Vanaf nu mogen de gecertificeerde leveranciers het kenmerk NTA 7516 voeren in hun uitingen. Hiermee zijn zij herkenbaar voor organisaties die op zoek zijn naar producten voor veilig mailen, waarmee ook deze organisaties kunnen voldoen aan de NTA 7516. Naar verwachting behalen de komende maanden nog diverse andere leveranciers het felbegeerde kenmerk.

Dit is het actuele overzicht van de leveranciers met een NTA 7516 certificaat.