ToegangVerleningService voor erkend inloggen voor zorgaanbieders

De nieuwe routeringsvoorziening voor digitale toegang in de zorg, de ToegangVerleningService (TVS), is in gebruik genomen. In een intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, DICTU en Logius, is de TVS aangepast om te voldoen aan de specifieke eisen en wensen die voor de zorgsector van toepassing zijn. Lees meer op de site van gegevensuitwisseling in de zorg.